Bright_new_things_SWITCH Canvas-v13_Logo_SWITCH_letters_tekst_apart


De zes SWITCH-thema’s representeren de zes invalshoeken om een persoonlijk project of situatie te bekijken.

Bright new-things-Hondenslee-v3_B700H250px


De afbeelding van de sledehonden representeert het mensbeeld achter het SWITCH-Canvas: Samenwerking en ontmoetingen en je persoonlijke inbreng ziet het SWITCH-canvas als mogelijkheden om je voort te bewegen in je verkenning van je nieuwe gebied.
Wij kijken vooruit en het is ons om vooruitgang te doen.

SWITCH-Canvas©

Het SWITCH-Canvas© is een denkmodel en een aanpak om nieuw gebied te verkennen.

Als je iets wilt ondernemen wat nieuw voor je is, een switch, hoe kun je dat dan aanpakken?
In zulke situaties denken wij snel aan een project, of we neigen naar de gedachte dat er een probleem opgelost moet worden. We hebben blijkbaar geen model om zomaar iets nieuws te ondernemen, om in vrijheid nieuw gebied te verkennen.

Het SWITCH-Canvas is dat model. Het is niet uit op gedragsverandering, en het heeft geen therapeutische, psychologische of spirituele intentie. Het is een aanpak voor een verkenning, een innovatie. Voor een persoon of voor een team. Bruikbaar in allerlei situaties, groot, klein, persoonlijk, zakelijk. Het is een canvas, een leeg schilderdoek waarop een eigen verkenning kan worden geschetst.

De aspecten
Het SWITCH-Canvas kent zes aspecten
• Speelveld: Er is altijd een speelveld. Een plek waar het gebeurt en die je betreedt.
• Waarde: Wat er eigenlijk altijd gebeurt, is dat iets waarvan je dat niet verwacht waardevol blijkt te zijn. Iets wat je meebrengt, pas op het veld zie je wat dat is.
• Inspiratie: Je bent niet toevallig juist op deze plek, er is iets wat je boeit, iets wat je aantrekt.
• Transformatie: Het kan gebeuren dat je onverwacht niet meer van buiten naar het spel kijkt maar van binnenuit. Iets heeft zich ontvouwd…
• Creatie: Je nieuwe situatie nodigt je uit tot creativiteit. Je doet nieuwe dingen, je komt op nieuwe ideeën.
• Houvast: Een praktische instelling helpt je om nieuw veroverd gebied vast te houden.
Samen heten deze zes aspecten: het SWITCH-Canvas.

De kneep van het SWITCH-Canvas
En waar zit hem nu de kneep van het SWITCH-Canvas? Welk nieuw idee brengt het naar voren?
Het bijzondere zit vooral in hoe je begint. Met experimenteren in het nieuwe gebied dat je hebt gekozen. En niet met denken, of met ideeën of plannen. Het is nu eenmaal een aanpak voor het verkennen van nieuw gebied. Ken je een ander model daarvoor? Nee? Inderdaad, daar zit hem dus de kneep!

Waar kun je het voor gebruiken?
Voor ander werk of voor een reis rond de wereld. Om ZZP’er te worden of een roeiclub te starten. Voor een midlife- of carrièreswitch. Om met een team het werk anders aan te gaan pakken, of om een startup te beginnen. Voor van alles eigenlijk, ondernemingen die je aantrekken, maar waarvan je nog niet precies weet hoe ze er uitzien. Kortom: als het om een verkenning gaat.

Wetenschappelijke basis
Het SWITCH-Canvas© laat je succesvol nieuwe gebieden betreden. Onze methodiek is gebaseerd op positieve psychologie (Seligman) en omvat verschillende technieken voor creatief denken en wetenschappelijk werk op het gebied van transformatie van Ruth Cohn (TGI). Voor coachingsvaardigheden gebruiken we de distincties van Blake & Mouton. Voor de creatieve denktechnieken haken we aan bij het gedachtengoed van het Centrum voor Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD), die al tientallen jaren onderzoek doen en mensen trainen en opleiden. Zo hanteren we technieken van Osterwalder (Business Model Canvas, Value Proposition Design), Eric Ries (Minimum Viable Product), Edward de Bono (Lateraal denken, Denkhoeden), het International Center for Studies in Creativity in Buffalo, enzovoorts.

Copyright
Het SWITCH-Canvas© is beschermd en in eigendom van Bright new things BV.